SoftEB 1990 yılında Ankara’da kurulmuştur. 22 yıl içinde üstlendiği tüm projeleri başarıyla tamamlayarak, yazılım mühendisliği firmaları arasında özel bir yere sahip olmuştur.

HİZMETLER

Proje Yönetimi anlayışımız

(PMI-PMBOK sistematiklerine hakim olarak; üst seviyede teknik ve yönetsel yetkinlik, liderlik, takım ruhu, müşteri odaklılık, disiplin ve süreklilik) SOFTEB halihazırda aynı anda birden fazla büyük çaplı e- devlet/ e-dönüşüm projesini, ISO/IEC 12207 ve ISO9001 standartlarına uygun olarak gerçekleştirebilecek iş kapasitesine sahip bulunmaktadır.

Sistem Mühendisliği anlayışımız

(Mil-Std 499 ve ISO/IEC12207 sistematiklerine hakim olarak, mevzuata, iş temaüllerine, kurumsal kültüre uygun olarak, şartnamenin yanısıra gerçek ihtiyacı karşılamayı hedefleyen iş süreçlerinin tasarımı ve otomasyonunun gerçekleştirilmesi bu konudaki ilkelerimizdir. Sahip olduğumuz multidisipliner uzmanlıkları yönetme becerisi buna imkan tanımaktadır.

Yazılım Mühendisliği anlayışımız

(ISO/IEC 12207 ve CMMI sistematiklerine hakim olarak, mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir bileşenlerin üzerine inşa edilen, teknik risk analizine bağlı “Proof of Concept” çalışmaları ile desteklenen iteratif geliştirme modelimiz, konfigürasyon yönetimi, test ve dokümantasyona özel önem verilmesi, kontrollü yazılım geliştirme süreçlerinde iyi adamlarla çalışmak bu konudaki esaslarımızdır.)

Danışmanlık ve Teknik Gözetim Faaliyetleri

(BT Süreçleri Analizi ve Tasarımı, BT Yönetişim Sistemi ve Sistem Mimarisi Tasarımı, Bilgi Güvenliği, İş Sürekliliği, Bulut Bilişim Uygulamaları, Doğrulama ve Geçerleme konularında model ve teknolojileri şartlarımıza uyarlamaya önem vermekteyiz.)

Teknik Yetkinlikler

 • SOA ve Smartclient uygulamaları (MUGEP Framework)
 • WEB Teknolojileri ve Portal Uygulamaları (Portal Kütüphanesi)
 • Veri tabanı Uygulamaları
 • CBS Uygulamaları
 • Sayısallaştırma ve Veri Konsolidasyonu
 • Mobil Uygulamalar
 • Karar Destek Sistemleri
 • Komuta Kontrol uygulamaları
 • E-Eğitim
 • Bilgi Güvenliği ve İş Sürekliliği
 • Stratejik Yönetim
 • Performans Yönetimi
 • İç Kontrol Sistemi Uygulamaları

Kullanılan Teknolojiler

Object oriented programming (OOP), Service Oriented Architecture (SOA), WEB based and smartclient applications.. )

Windows, Unix, Linux Operating Systems, Android..

Rational Rose, Visio, Enterprise Architect, TFS, VSS, CVS, MS Project, SOFTEB Task Management Portal

MS SQL Server, Oracle, Sybase, DB2, Postgre, MySQL, InterBase, Access), OLAP

.net, J2EE, ASP.Net, VB.Net, C#, Jbuilder, Delphi, Visual Basic, PowerBuilder, Silverlight, Flex..

Fast Report, Report Builder, Crystal Report, Report Smith, Dundas etc.

ESRI, MAPINFO, OPENSOURCE GIS Applications

Flash, Dreamveawer...